Sklápacie nadstavby

Nadstavba na trojstranný hydraulický sklápač je slovenský výrobok firmy PROCAR, a. s. . Slúži na prepravu a skladanie sypkých materiálov po cestách so spevneným povrchom. Korbu je možné sklápať dozadu, na pravú a ľavú stranu.

Nami vyrobenú sklápaciu nadstavbu môže obsluhovať len jeden pracovník pri dodržaní všetkých bezpečnostných predpisov pre obsluhu.

Technický popis:

Pomocný rám

Základom sklápacej nadstavby je zváraný oceľový rám, skladajúci sa z priečok a konzol vzájomne zvarených. Pozdĺžniky sú s rámom vozidla spojené skrutkami prostredníctvom spojovacích konzol. Uprostred pomocného rámu je uchytený teleskopický hydraulický valec vrátane hydraulického rozvodu. Tlak média v hydraulickom systéme sa dosahuje hydraulickým čerpadlom s pohonom od motora podvozku.

Korba

Základom je oceľový zváraný rošt potiahnutý oceľovým plechom. Bočnice sú oceľové zvárané. Otváranie a istenie bočníc je riešené pomocou štandardných, schválených uzáverov. Korba je s pomocným rámom spojená štyrmi špeciálnymi uchytmi - gula v ložisku. Zaistenie korby voči pomocnému rámu je výsuvným poisťovacím čapom s kolíkom.

Povrchové úpravy

Povrchová úprava oceľových dielov sklápačov – základného rámu, korby, bočníc a čiel je vykonaná v troch vrstvách: 1. vrstva anodické zinkovanie, 2. vrstva reaktívna medzivrstva, 3. vrstva vrchný lak akrylátovou farbou podľa vzorkovníka farieb RAL

Hydraulický rozvod

Základom je kompaktná elektrohydraulická jednotka. Hydraulické čerpadlo je poháňané elektromotorom, ktorý je napájaný z elektrickej sústavy vozidla 12 alebo 24 V. Tlakovou hadicou je vedený olej z čerpadla do rozvádzača a ďalej hydraulického valca. Tento vykonáva priamočiary vratný pohyb, potrebný k zdvíhaniu a spúšťaniu korby.

Elektrický rozvod

Elektrický rozvod je realizovaný káblovým prepojením autobatérie vozidla s elektromotorom elektrohydraulického agregátu cez centrálny odpojovač a prepojením ovládacích a istiacich prvkov podľa priloženej schémy. Obmedzenie vyklápacích uhlov je elektrickým koncovým spínačom zdvihu.

Kontakt

Ing. Dalibor Iľanovský
riaditeľ výroby
tel : +421 44 556 45 26
fax : +421 44 556 45 70
mobil: +421 908 932 164
email: nadstavby@procar.sk

Zuzana Vrbková
asistentka
tel : +421 44 556 45 26
fax : +421 44 556 45 70
mobil: +421 908 963 476
email: vrbkova@procar.sk

Ing. Jozef Koběluš
vedúci výroby nadstavieb Žilina
tel : +421 41 507 80 32
mobil: +421 915 579 882
email: kobelus@procar.sk

Ing. Peter Tabaček
Konštrukcia nadstavieb
tel : +421 41 507 80 32
mobil: +421 918 673 235
email: tabacek@procar.sk

ISO