RENAULT TRUCKS

RENAULT TRUCKS

Úžitkové a nákladné vozidlá Renault Trucks
Od roku 2001 patrí Renault Trucks do skupiny VOLVO Group. Renault Trucks sa zaväzuje, že obnoví hrdosť v sektore nákladnej dopravy, pre zákazníkov a pre vodiča. Renault Trucks sa zaväzuje dodávať zákazníkom vozidlá s optimálnym výkonom a minimálnym dopadom na životné prostredie, produkty a služby za najlepšie ceny a zabezpečiť vysokú úroveň mobility pre dopravcu a najlepšie pracovné podmienky pre vodiča.

S odvahou sebe vlastnou v roku 2013 prezentoval Renault Trucks kompletne nový modelový rad vozidiel, ktorý do popredia dáva nízke prevádzkové náklady, robustnosť a spoľahlivosť, ale tiež komfort vodiča. .

Modelový rad Ponuka
Rozvážka Master EURO5; Maxity EURO5
Distribúcia D EURO6 do 26t
Diaľková preprava T EURO6
Stavebníctvo C/K EURO6

Kontakt

Ing. Ivana Wiedermann
Obchodný riaditeľ
tel.: +421 41 507 80 11
fax: +421 41 507 80 12
mobil: +421 905 950 799
e-mail: wiedermann@procar.sk

Ing. Tichák Tibor
Predajca vozidiel a autožeriavov
tel.: +421 41 507 80 17
fax: +421 41 507 80 12
mobil: +421 915 807 741
e-mail: zeriavy@procar.sk
e-mail: tichak@procar.sk

Radoslav Šlauka
Predajca vozidiel
tel.: +421 44 556 45 32
fax: +421 44 556 45 70
mobil: +421 915 810 515
e-mail: slauka@procar.sk

Ing. Somogyiová Eva
Asistentka
tel.: +421 41 507 80 31
fax: +421 41 507 80 12
mobil: +421 918 673 235
e-mail: somogyiova@procar.sk

Miloš Puráš
Technická podpora
Tel.: +421 41 507 80 11
fax: +421 41 507 80 12
mobil: +421 905 468 689
e-mail: puras@procar.sk

ISO